Vanliga frågor bygga hus

FAQ Bygga hus

När man ska bygga hus är det ofta många frågor som dyker upp. Vi har samlat de vanligaste frågorna gällande att bygga hus. Hör gärna av er till ert närmaste säljkontor om ni inte hittar svaret på era frågor.

Vanliga frågor om att bygga hus

Bygga hus

Bygger ni hus i hela Sverige?

Vi kan leverera hus i hela Sverige.

Vi har lokala kontor i nästan hela Sverige. Klicka nedan för att hitta närmaste kontor.

Var finns era kontor?

VästkustStugan AB med varumärkena VästkustStugan och VästkustVillan har säljkontor på flera platser runt om i Sverige.

Vårt huvudkontor ligger i Mjöbäck på Öxabäcksvägen 9. Här finns också vår husfabrik och vår lokala byggvaruhandel, VästkustStugan Byggvaror.

Hur lång tid tar det att bygga ett hus?

Från den dagen ni skriver avtal tills huset är helt färdigt varierar väldigt mycket från fall till fall. Det är många olika faktorer som påverkar. Dels beror det på vilken typ av hus ni ska bygga, era tillval och er tidsplan samt var i landet huset ska byggas. Även tiden för handläggning varierar beroende på vilken kommun man ska bygga i. Generellt så brukar det ta mellan ett och två år från start till mål.

Hur bygger VästkustStugan AB sina hus?

VästkustStugans hus tillverkas i storblockselement med fönster och dörrar monterade i elementen. Takstolar, bjälkar med mera i trä, levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggplatsen. Tillverkningen sker till största delen inomhus vilket gör att risken för fukt i det närmaste är obefintlig. När alla delar är klara transporteras de till byggplatsen och de färdiga elementen lyfts på plats med hjälp av en kranbil. Monteringen går snabbt och huset blir oftast tätt på bara en dag.

Vad betyder prefabricerade hus?

Med prefabricering menas att huset byggs i färdiga storblock, eller i vissa fall hela moduler, i fabrik eller på produktionslinjer. Dessa transporteras sedan till byggplatsen för att monteras. Dessa hus kan tillverkas i olika material och med olika tekniker men det vanligaste är att de tillverkas med en stomme av trä. VästkustStugan bygger prefabricerade trähus.

Hur lång tid tar det att bygga ett nyckelfärdigt hus?

Från order till inflyttningsklart tar det ca 46 veckor. Från order till husleverans tar ca 24 veckor. Vi har 22 veckors entreprenadtid från husleverans. Tiden förlängs med 4 veckor om den övergår sommarsemestern och två veckor om den övergår jul och nyår.

Vilken grund ska man ha?

Våra hus är anpassade för betongplatta på mark med golvvärme och underliggande isolering.

Självklart kan vi bygga på andra typer av grunder också, så som torpargrund, plintgrund eller annat.

Ingår montering när man köper hus?

Tar du monteringen genom oss och vi kommer ända fram till husgrunden med lastbilen ingår kranmontering.

Ingår grunden när man bygger hus med VästkustStugan AB?

I offert för totalentreprenad ingår platta på mark med 100 mm kantförstyvad armerad betong, 300 mm cellplastisolering och 400 mm kantbalksform. (Schakt ingår ej.)

Garanti och försäkring

Garanti och försäkring, vad ingår?

När du köper hus av oss ingår ett 10-årigt konsumentskydd med färdigställande- och nybyggnadsförsäkring i omfattning enligt avtal vid byggnation i Sverige. Det ingår också en 1-årig husbyggnadsförsäkring.

Fritidshus

Får man bo permanent i ett fritidshus?

Man får bo permanent i ett hus där bygglovsansökan angav fritidshus. Och det går såklart utmärkt att använda ett hus som i bygglovet kallades permanenthus, som fritidshus. Det finns skillnader i Boverkets krav på hus som ansöks som permanenthus och som fritidshus

Får man bygga fritidshus nära stranden inom planlagt område?

På sjönära tomter som är inom detaljplanerat område är strandskyddet ersatt av detaljplanens regler. På de flesta tomterna är området närmast stranden markerat med prickar på plankartan, så kallad prickmark. Det betyder att man inte kan söka bygglov där.

Strandskyddet gäller vid alla stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek och läge. Det sträcker sig 100 m från strandkanten både upp på land och ut i vattnet.

Vad är det för skillnad på fritidshus och villa?

Den största skillnaden generellt mellan villor och fritidshus är att fritidshus inte omfattas av Boverkets energikrav. Det ger större frihet att ha stora fönsterpartier och att man kan välja fritt vilket uppvärmningssystem man vill ha. Fritidshus har dessutom färre regler gällande interiör utformning. Det finns inga specifika regler eller krav gällande tillgänglighet eller gällande olika funktioner. Därför kan man i fritidshus ha mindre kök och badrum, fler och mindre sovrum samt större vardagsrum i ett litet hus än vad som skulle godkännas för ett permanenthus.

Skillnaden mellan fritidshus och villa hos oss är bland annat standarden i köket, tjockleken på väggarna och vilket uppvärmningssystem som ingår som standard. Om man vill bygga ett fritidshus med villastandard krävs lite justeringar för att huset ska uppfylla energikraven. Bygger ni ett fritidshus med villastandard och köper till en BBR-godkänd värmepump från oss kommer vi i samband med att ritningar upprättas också att tillhandahålla en energi- och kostnadskalkyl som tar hänsyn till alla parametrar för att uppfylla energikraven.

Ekonomi

Vad kostar det att bygga hus?

Det är många olika faktorer som påverkar vad det kostar att bygga hus. De kostnader som framförallt påverkar är husets storlek, design samt tomtens plats och förutsättningar. Priset påverkas också av material- och tillval, entreprenadomfattning samt var huset ska byggas.

Kontakta närmsta kontor om ni vill ha en offert baserat på era förutsättningar.

Är det billigare att bygga ett nytt hus än att köpa ett befintligt äldre hus?

Det finns inget korrekt svar på om det är billigare att bygga nytt eller köpa ett befintligt hus. Även om själva inköpspriset på ett gammalt hus är lägre så har de allra flesta billiga husen ett stort renoveringsbehov. Om man slår ihop alla kostnader som ett äldre hus för med sig så kan vi nog konstatera att det på längre sikt är billigare att bygga nytt.

Har ni fast pris?

När ni skriver avtal med oss får ni fast pris på både byggnation och material i 8 månader.

Vad kostar transporten när man köper hus?

Byggsatsen transporteras fraktfritt så långt farbar bilväg för större lastbil med släp finns. Eventuella färjekostnader tillkommer.

Standard och tillval

Vilken grundstandard har hus från VästkustStugan eller VästkustVillan?

VästkustStugans standard uppfyller högt ställda krav på funktion, kvalité och design. Vi tar naturligtvis även fullt projekteringsansvar. Vill du sätta egen prägel på ditt hus så finns det ett stort urval för det.

Vilka tillval kan man välja?

För oss är möjligheten att kunna anpassa sitt boende viktigt. Då vet vi att våra kunder kommer trivas. Tillsammans med våra arkitekter kan du göra de ändringar eller tillägg du önskar. Dessutom erbjuder vi flertalet olika alternativ vad gäller val av bland annat golv, dörrar, fönster, kaminer, vitvaror och uppvärmningsalternativ.

Bygg hus tryggt

VästkustStugan är ett familjeägt företag med mycket bra kreditvärdighet. Vi har kreditintyget AAA vilket står för den bästa kreditvärdighet och stabilitet ett företag kan ha. Vi är dessutom en av de äldsta hustillverkarna i Sverige och hos oss finns en samlad kompetens som vi mer än gärna delar med oss av till våra kunder. Vi har en väl upparbetad egenkontroll för material och leverans och vi jobbar enbart med välkända leverantörer. Byggfel-, nybyggnads- och fullvärdesförsäkring ingår.

beställ huskatalog västkuststugan

Beställ katalog

Inspireras av bilder på våra husmodeller, planritningar, fasadritningar och få information.