entreprenadform västkuststugan

Entreprenadform

Totalentreprenad eller byggsats

Oavsett om ni väljer att göra det mesta själva eller anlitar VästkustStugans montörer till att uppföra huset vill vi vara er partner hela vägen. Hos oss får ni alltid en erfaren bundsförvant.

Med VästkustStugan väljer ni själva hur delaktiga ni vill vara under byggprocessen. Genom att välja entreprenadform väljer ni hur mycket tid och kraft ni vill lägga ner under byggprocessen.

Med totalentreprenad (kan erbjudas i vissa delar av landet) ansvarar vi på VästkustStugan för hela processen från start till resultat medan en generalentreprenad innebär att du själv, eller med hjälp från vår säljare, upphandlar byggentreprenaden. Det senare fallet innebär ett större ansvar och engagemang från er sida men också större frihet.  

Exempel på olika entreprenadformer

Totalentreprenad

Att köpa hus från oss med totalentreprenad innebär en trygg och smidig affär från start till nyckelfärdigt hus.

Väljer ni totalentreprenad skriver ni bara kontrakt med en part. Vi tar efter det hand om hela byggnationen. Du har självklart full kontroll på ekonomin och du har koll på hur bygget fortskrider. Inga dolda kostnader eller tråkiga överraskningar under resans gång. Vår säljrepresentant och projektledare är era kontaktpersoner från start till mål. (Ni får en dedikerad projektledare som ansvarar för bygget av ert hus.)

Generalentreprenad

Ni köper byggsats och byggmaterial från oss. Ni skriver avtal med en generalentreprenör som sköter byggnationen och kontakten med alla leverantörer och hantverkare. Ni har själva arbetsmiljöansvar om inga andra överenskommelser finns.

Generalentreprenad innebär att ni skriver ett avtal med oss och ett avtal med en så kallad generalentreprenör. I köpeavtalet med oss ingår byggsats och i kontraktet med generalentreprenören ingår hela entreprenaden som ansvarar för upphandlingen av det arbete som övriga entreprenörer utför under byggnationen av ert hus.

Våra säljrepresentanter kan ge exempel på olika generalentreprenörer. Ni kan påverka materialval och utföra eget arbete enligt överenskommelse med generalentreprenören.

Delad entreprenad

Ni projektleder hela bygget själva, tar hand om avtalsskrivningar med entreprenörer. Ni ansvarar själva för både tidsplaner och för arbetsmiljön på byggplatsen.

Delad entreprenad innebär att ni skriver ett köpeavtal med oss som levererar byggsatsen. Ni skriver avtal med de olika entreprenörerna som behövs. Självklart kan våra säljrepresentanter hjälpa till med avtalsskrivandet med de olika entreprenörerna.

Ni projektleder själva byggnationen och står som avtalspart med alla leverantörer och entreprenörer. Ni samordnar och har hela ansvaret för byggnationen.

Det ger er möjlighet att välja vad ni vill göra själva och vad ni vill anlita entreprenörer till.

Ni kan välja tillvalet stomresning och färdig utsida. Då monterar våra entreprenörer stommen på huset när den levereras från fabriken. Huset färdigställs och väderskyddas med både takpannor och vindskivor innan ni tar vid med resterande arbete både utvändigt och invändigt.

Stommonterat

Monteringsbeskrivning (I omfattning till materialleverans enligt avtal/TOLO)

Säljarens montör håller med elkablar samt ansvarar för täckning av från säljaren levererat material.
Vid träbjälklag till sluttningshus, plint- eller torpargrund: Läggning av grundisoleringspapp, syll och bjälklag.
Montering av spännkortlingar i bjälklag.
Resning, riktning av ytterväggsblock, stomme till bärande innervägg, gavelspetsar, takkupor och takstolar.
Yttertak med råspont: läggning av råspontluckor (lös råspont på valmat och kupor), underlagspapp vilken spikas med pappspik samt ströläkt.
Bjälkar till mellanbjälklag på 2-plans och 1½-planshus fästes på plats i takstolsfacken. Spännkortlingar och ev. trappavväxlingar monteras.
Hörn samt blockskarvar skruvas samman.
Montering av löst levererad panel och täckbrädor ingår inte.
Takkupor (fronter och sidor) och förhöjt väggliv levereras och monteras utan fasadbeklädnad. På förhöjda väggliv monteras förstärkt vindskydd och spikläkt.
Vindskivor och eventuell gaveldekor monteras fast.
Fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar är isatta på fabrik, men inte slutsjusterade. Takfönster monteras inte.
Om inte annat anges i avtal monteras fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar i eventuell sluttningsvåning (plåtar, invändiga smygar och fönsterbänkar ingår inte).
Innerväggar (ej bärande) levereras i lösvirke, monteras inte.
Montering av terrasser ingår inte.
Garageport monteras inte.

Stommonterat + utvändig komplettering

Tillägg utöver stommontage.
Utvändig lös panel, plåt, täckbrädor och foder moteras (takhuvar och skorstenar monteras ej).
Takfotsskiva alternativt isolerskyddsskiva monteras.
Takkupor färdigställes utvändigt.
Läkt, takpannor och taksäkerhetsprodukter monteras.
Hängrännor och stuprör monteras.
Takfönster med utvändig inklädnad monteras.
Fönsterplåtar monteras.
Terrasser monteras.

Stommonterat + snickarfärdigt

Tillägg utöver stommontage.
Entreprenören tar endast emot och bär in sanitetsutrustning och elektriska varor.
Dörrar och fönster justeras.
Listverk monteras i samband med övrigt montage efter överenskommelse med beställaren. Senare listverksmontage efter tapetsering ingår inte.
Eventuell badrumsinredning monteras inte.
Eventuellt trägolv och laminatgolv täckes efter läggning.
I utrymmen med platta på mark monteras inte trägolv/laminatgolv och golvlist.
Eventuell invändig takpanel monteras i takstolsriktning.
Håltagning för andra entreprenörer ingår inte.
Vattensäkring i diskbänkskåp och vid rörgenomföringar ingår inte.