bygga hus prefabricerade väggar

Byggprocess

Bygga hus process

I vilken ände ska man börja? Vad behöver man veta när man ska bygga hus? Med vår erfarenhet och expertis kan vi hjälpa er att navigera genom de olika stegen i byggprocessen. Här är en översikt över de grundläggande frågeställningarna och stegen i byggprocessen.

Var vill ni bo?

Läget, läget, läget. Bestäm först var ni vill bo. Vilka avstånd, kommunikationer och servicealternativ är viktiga för er? När ni siktat in er på en tomt lär er då allt om den. Några viktiga frågor att ta hänsyn till:

-Hur får tomten bebyggas?
-Vilken hustyp passar bäst på tomten?
-Hur bör ett hus placeras med tanke på väderstreck och insyn?
-Är tomten förberedd för vatten och avlopp?
-Finns det några servitut på tomten som kan innebära obehagliga överraskningar i framtiden?
-Är tomten pantsatt?
-Vilka planer finns för området?

Den mesta informationen får ni enklast genom att kontakta den aktuella kommunen. Självklart hjälper även vi till med informationsmaterial, tips och goda råd.

val av husmodell VästkustStugan

Vad får det kosta?

Utifrån er hushållsbudget skapar ni en budget för vad bygget får kosta. Ta hjälp av er personliga rådgivare på banken eller använd något av kalkylverktygen som finns på webben. När ni sedan bestämt er för ett hus gör vi en produktionskostnadskalkyl. Produktionskostnadskalkylen berättar vad den totala kostnaden blir för husbygget och boendekostnadskalkylen, som banken gör, vad månadskostnaden kommer att landa på inklusive el, vatten, ränta och amortering. Kalkylerna är underlag för er ansökan om lån. Ta gärna in offert från flera bolåneinstitut för att generera ett så fördelaktigt lån som möjligt.

bygga hus pris västkuststugan

Hur vill ni bo?

Stanna upp och fundera över vad det är ni uppskattar och värdesätter i ett hem. Vad söker ni, hur vill ni leva och vad är viktigt för er? Och framförallt hur ser ert drömhus ut? Ta god tid på er, det har ni igen senare! Utifrån våra husmodeller skapar vi sedan tillsammans ett hus som matchar era önskemål, er tomt och er budget optimalt. De flesta av våra kunder träffar vi ett flertal gånger innan den slutgiltiga husutformningen är gjord, bland annat på plats på tomten och i våra visningshus.

val av husmodell

Pappersexercis

Att bygga hus innebär en ganska omfattande pappers-flora till myndigheterna. Här kan ni dra stor nytta av vår mångåriga erfarenhet av att bygga hus. Vi har koll på alla regler, papper och moment och är din dialogpartner hela vägen till mål. Ett par moment är bland annat bygglovsansökan och tekniskt samråd. Innan byggstarten är det viktigt att hustillverkare/husleverantör, ni själva och era entreprenörer har tecknat ett antal försäkringar som är obligatoriska för alla husbyggen i Sverige. Det rör sig bland annat om färdigställandeförsäkring, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring. Vi hjälper dig att få koll på vilka försäkringar som gäller.

bygglov västkuststugan

Nu kör vi

När husets utformning arbetats klart tillsammans med våra arkitekter är det dags att göra alla material- och utrustningsval, som till exempel hushållsmaskiner, badrumsmöbler, kök etc. När allt är bestämt är det dags för en viktig milstolpe i byggprocessen: Den slutgiltiga beställningen. När den är gjord börjar ert unika hus tillverkas i vår produktionshall i Mjöbäck. Givetvis är ni välkomna att besöka oss och se hur ert hus växer fram.

bygga hus ritning

Husleverans

När huset är färdigproducerat och grundarbetet är utfört levereras huset till er tomt för att färdigställas. Beroende på om ni valt totalentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad färdigställer vi, er anlitade byggfirma eller ni själva huset.

byggprocess västkuststugan montering

Inflyttning

När ditt hus är färdigbyggt återstår några få saker innan du kan flytta in. Huset ska slutbesiktigas av en opartisk, kunnig och erfaren besiktningsman. I samband med godkänd slutbesiktning börjar garantitiden att löpa. Innan ert hus får tas i bruk krävs också ett slutbesked från kommunen.

Så äntligen är det dags att börja njuta av ert nya hem. Sammankalla släkt, vänner och bekanta för en kraftsamling vid flytten och tacka med en hejdundrande inflyttningsfest!

beställ huskatalog västkuststugan

Beställ katalog

Inspireras av bilder på våra husmodeller, planritningar, fasadritningar och få information.