bygga garage carport västkuststugan

Bygga garage

Att tänka på vid val av garage/carport

Det finns flera saker att överväga vid valet av garage eller carport. Först och främst bör man ta hänsyn till förutsättningarna på tomten för att bygga garaget. Detta kan man kontrollera med kommunen. Det är viktigt att beakta avståndet till tomtgränser, eventuella grannar och andra fastigheter på den egna tomten. Beroende på placeringen av komplementbyggnaden i förhållande till huset kan det ibland krävas uppdatering till brandklassade fönster.

Vi på VästkustStugan kan självklart erbjuda detta som tillval efter förfrågan. Generellt sett gäller följande avstånd för att uppfylla brandkraven mellan huset och det fristående garaget eller carporten. Mer information om brandkrav mellan byggnader finns på Boverkets hemsida.

Brandkrav mellan hus fristående garaget

Det bör vara minst 7 meter mellan garaget/carporten och den motstående ytterväggen på huset om denna yttervägg har en oklassad fönsterarea som överstiger 4 m² (ej brandklassade fönster).

Avståndet tillåts vara 5-7 meter om det finns högst 4 m² oklassad fönsterarea på husets motstående yttervägg, och det är tillåtet att ha ett avstånd på 2-5 meter om det finns högst 1 m² oklassad fönsterarea på husets motstående yttervägg.

Vid avstånd mindre än 2 meter är fönster inte alls tillåtna.

För ett isolerat (minst EI30) garage eller om förrådet i carporten är isolerat kan det omvända gälla. I så fall bör man utgå ifrån att de begränsningar av fönsterarea som beskrivs ovan ska gälla för garagets/förrådets yttervägg som är motstående huset.

bygga garage carport västkuststugan
1,5-planshus balkong

Avståndet till tomtgränsen för garaget/carporten

Viktigt att komma ihåg är att avståndet till din tomtgräns måste beaktas när du planerar placeringen av ditt garage eller carport. Vanligtvis krävs ett minimiavstånd på 4 meter. Utöver detta är det också bra att överväga praktiska förhållanden och möjligheter. Du kan försöka dra nytta av att placera garaget på ett sätt som ger bekvämt avstånd till husets ingång, samtidigt som det kanske kan skapa en skyddad uteplats, skydd mot insyn eller fungera som ett bullerskydd mot intilliggande trafik. Genom att ta hänsyn till både praktiska och estetiska faktorer kan du optimera placeringen av ditt garage för att passa dina specifika behov och förhållanden.

Isolerat eller oisolerat?

Enligt vissa experter är ett oisolerat garage det bästa för bilen, men ett isolerat och uppvärmt garage ökar naturligtvis komforten för både förare och passagerare. Dessutom kan ett isolerat garage användas till andra aktiviteter.

Du kan välja att bygga ett oisolerat garage och isolera det senare vid behov. Det är enkelt eftersom de oisolerade väggarna är utrustade med vindskydd och luftning.

Tänk på att ett isolerat garage bör vara uppvärmt.

garage koplementsbyggnad
dubbelgarage stort garage

Storlek och funktion

Fundera över vilka funktioner ditt garage ska ha, hur många bilar du behöver plats för och vilken typ av förvaringsutrymme du behöver. Behövs det extra utrymme för förråd eller hobbyaktiviteter?

Ta även möjligheten att anpassa utrymmet för att lagra utemöbler, cyklar, verktyg och annat.

Anpassa utseende och takutformning

För att skapa en enhetlig och harmonisk helhetsbild rekommenderar vi att garaget anpassas till husets karaktär. Likadan fasad, liknande tak och taklutning etcetera.

bygga garage carport västkuststugan
kombinerat garage carport

Bygga garage eller carport

Här kan ni se våra garage- carport- och kombinerade garage/carportmodeller. Vi bygger garage fristående eller som komplementbyggnad när du bygger hus.