Energi och miljö

Kostnadseffektiva lågenergihus

På VästkustStugan värnar vi om både miljön och om våra kunders plånböcker. Genom klimatsmarta lösningar erbjuder vi både energi- och kostnadseffektiva lösningar.

Vi strävar alltid efter att välja leverantörer ur miljömässiga och ekologiska synvinklar. Produkterna är i största utsträckning baserade på miljöanpassade råvaror och återvinningsbara förpackningar.

Som husköpare är det viktigt att ni ställer höga krav på utformningen av husets klimatskal, det vill säga husets ytterväggar, golv och tak. Ett bra klimatskal gör att ni får låg driftskostnad och kan njuta av ett gott inneklimat med hög komfort. Våra hus uppfyller de höga krav på energihushållning som finns i Sverige idag. Möjligheten att dessutom kunna påverka uppvärmningssystem gör att vi kan uppfylla era förväntningar både när det gäller fritidshus och villor.

Vad är ett lågenergihus?

Lågenergihus eller lågenergibyggnader är samlingsbegreppet för byggnader som använder mindre energi än byggnader byggda enligt gängse praxis eller enligt vad byggnormen kräver, alltså byggnader med god energiprestanda. I svensk standard och i Boverkets byggregler (BBR) sätts gränsen vid 75 procent av den energianvändning (köpt energi) som är tillåten enligt BBR. 

Det finns många olika begrepp och definitioner för lågenergibyggnader. Passivhus, Green Buildings, Minergie, A-klassad byggnad, plushus, nära nollenergibyggnader med mera.

Villa eller fritidshus?