Integritetspolicy

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter som vi hanterar är de ni fyllt i för er katalogbeställning.

Personuppgifterna vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten och bolaget som registrerar dina uppgifter är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna används för att kunna distribuera beställda kataloger, kunna komma i kontakt med dig, utföra åtgärder som begärts samt för marknadsföring.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det är till exempel namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter och ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter, även om det inte nämns några namn i inspelningen.

Cookies

Vi använder oss av cookies för t.ex. webbstatistik, besökarstatistik och elektronisk marknadsföring.

Person- och kontaktuppgifter används inom företaget men behandlas också av vår driftsleverantör (personuppgiftsbiträde) för att kunna administrera kontaktuppgifterna enligt våra åtaganden.

Exempel på personuppgifter är: Namn, adress, e-mailadress, IP-adress, personnummer, id-nummer och telefonnummer.

integritetspolicy cookies

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt, maximalt två år om du inte går vidare i dina kontakter med oss. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade tidigare. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Vill du inte att dina personuppgifter används till marknadsföring kan du anmäla det till oss.

Vår behandling av personuppgifter vid lämnad offert och eventuellt köp av hus från oss framgår av underlagen som lämnas vid det tillfället.