kvarteret hjulet Västkuststugan

Kvarteret Hjulet

Nybyggda lägenheter mitt i Falkenberg

Kvarteret Hjulet är en satsning som ska komma att utveckla centrum med bostäder, utbyggd galleria och parkeringsplatser. Vi skapar därmed ett kvarter som ska bidra till ökad attraktivitet och liv i centrum. Helt enkelt ge Falkenberg ett nytt spännande första intryck.

kvarteret hjulet Västkuststugan

Bostadsutveckling Falkenberg

Det händer mycket i Falkenberg idag. Utvecklingen är oerhört positiv och det finns en stark framtidstro med många spännande satsningar på gång från både kommun och näringsliv. Falkenbergs centrum har en stor potential att växa ytterligare och det är många som vill satsa och utveckla i Falkenberg.

1400 kvadratmeter butiksyta och ca 124 hyreslägenheter


Västkuststugan AB äger sedan början av 2017 större delen av Kvarteret Hjulet och kommer här att skapa  ett nytt attraktivt kvarter mitt i centrum. Ett kvarter fullt av liv med både bostäder och handel. Under 2018 bygger vi ut Gallerian på bottenplan med plats för dagligvarubutik och ovanpå blir det utbyggd parkering och bostäder. Samtidigt planerar vi för två nya plan med bostäder mot Nygatan och  Stortorget.

Projektutveckling

Har du mark du vill sälja eller är intresserad av en samarbetspartner till ditt nästa projekt?

Kontakta vår projektutvecklare Jonas Serrestam för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte.

nacka port västkuststugan