Kvarteret Hjulet

Vi satsar stort på Falkenbergs första intryck

Kvarteret Hjulet är en satsning som ska komma att utveckla centrum med bostäder, utbyggd galleria och parkeringsplatser. Vi skapar därmed ett kvarter som ska bidra till ökad attraktivitet och liv i centrum. Helt enkelt ge Falkenberg ett nytt spännande första intryck.

Det händer mycket i Falkenberg idag. Utvecklingen är oerhört positiv och det finns en stark framtidstro med många spännande satsningar på gång från både kommun och näringsliv. Falkenbergs centrum har en stor potential att växa ytterligare och det är många som vill satsa och utveckla i Falkenberg.

1400 kvadratmeter butiksyta och ca 124 hyreslägenheter
Västkuststugan AB äger sedan början av 2017 större delen av Kvarteret Hjulet och kommer här att skapa  ett nytt attraktivt kvarter mitt i centrum. Ett kvarter fullt av liv med både bostäder och handel. Under 2018 bygger vi ut Gallerian på bottenplan med plats för dagligvarubutik och ovanpå blir det utbyggd parkering och bostäder. Samtidigt planerar vi för två nya plan med bostäder mot Nygatan och  Stortorget.

Västkuststugans ambition är att bygga det mest energisnåla flerbostadshuset i stan med hjälp av bland annat 600 kvadratmeter solceller och bergvärme. Målet är att komma ner till 42 kilowatt per kvadratmeter och år.

Vill du läsa mer om projektet och göra en intresseanmälan gå in i på hemsidan Kvarterethjulet.se

ANMÄL INYTRESSE 🏘️