Västkuststugan fabriksområde mjöbäck

Våra fabriker

Våra fabriker

VästkustStugan har två fabriker. Den största och äldsta ligger i Mjöbäck. Ett litet charmigt samhälle ca 6 mil söder om Borås. Vår andra fabrik ligger i Falkenberg, som ligger på västkusten ca 10 mil söder om Göteborg.

I våra fabriker tillverkar vi väggar och gavelspetsar som sedan monteras ihop till färdiga hus på byggplatsen. Allt material som går åt till ett specifikt hus är specificerat från start av våra tekniker. Materialet kapas sedan husvis så att en och samma spikbänk med 2-3 snickare spikar ihop hela väggen/gavelspetsen. Att samma arbetslag gör klart hela väggen säkerställer kvalitén och minimerar risken för misstag eller slarv.

Husfabrik i Mjöbäck

Vår fabrik i Mjöbäck består av en stor spikhall på ca 7200 m², vårt hyvleri på ca 1200 m² samt ca 1500 m² lagerbyggnader. Fabriken i Mjöbäck är byggd 1979.

husfabrik Mjöbäck Västkuststugan

Husfabrik i Falkenberg

Fabriken i Falkenberg består av en spikhall på ca 1700 m² och lagerbyggnader på ca 700 m². Husfabriken i Falkenberg är byggd 2017.

husmodeller

fritidshusmodeller

Beställ katalog