Tryggt köp av fritidshus

När du ska bygga fritidshus tillsammans med oss på VästkustStugan, kan du känna dig trygg. Vi hjälper dig!

Vi gör ditt köp av fritidshus till en trygg upplevelse

Att bygga fritidshus innebär en ganska omfattande pappersflora till myndigheterna. Här kan ni dra stor nytta av vår mångåriga erfarenhet av att bygga hus. Vi har kontroll på alla regler, papper och moment och är din dialogpartner hela vägen till mål. Några av momenten är bygglovsansökan, tekniskt samråd där kontrollplan beslutas samt kontrollansvarig utses, startbesked och utstakning.

Tack vare vår erfarenhet och kompetens när det gäller att bygga fritidshus, kan vi och du sova gott om natten i vetskap om att ditt nya fritidshus motsvarar dina och våra förväntningar.

Kvalitet och omtanke

Du handlar med ett solitt och kraftfullt företag. Mer än 80 års erfarenhet borgar för kvalitet och omtanke i varje detalj.

Punktlighet

På utlovat klockslag är lastbil och montörer på byggplatsen. Punktlighet och noggrannhet är honnörsord hos oss. Leverans från husfabrik sker i huvudsak vid två tillfällen, 1:a och 2:a leverans. Från vissa underleverantörer sker leveransen direkt till byggplatsen.

Egenkontroll

I våra rutiner finns en omfattande kvalitets- och leveranssäkerhetskontroll. Rätt kvalitet på ingående material, fackmannamässigt utfört arbete, leveranser i rätt tid m.m.

Garantier och försäkringar

Tack vare vår väl upparbetade egenkontroll för såväl material som leverans, kan vi lämna ett tioårigt konsumentskydd med färdigställande- och nybyggnadsförsäkring i omfattning enligt avtal. Dessutom får du 1-årig fullvärdesförsäkring vid byggnation i Sverige.  Detta ingår i priset när du ska bygga fritidshus tillsammans med oss.

Ekonomiskt

Du får fast pris i 8 månader på både material och montering.

Kort byggtid

Tack vare den höga prefabriceringsgraden och säkra underleverantörer har vi kort byggtid.

Flexibilitet och kundanpassat

Vår katalog ska du se som en idébroschyr. Dina och din familjs krav och önskemål vet bara du. Vi är redskapet till ett angenämt och funktionellt fritidshusboende
för dig. Tillsammans med våra arkitekter hjälper vi dig hitta den rätta lösningen.

Monteringsalternativ

Du väljer mellan fyra olika färdigställandegrader. Monteringsfärdig byggsats, stommonterat-, Stommonterat + utvändigt färdigt-, eller snickarfärdigt utförande. Tar du monteringen genom oss och vi kommer ända fram till grunden med lastbilen, ingår även kranmontering.