Högsta kreditvärdighet (Syna)

Ett företags kreditklassning och risk anger hur sannolikt det är för dem att komma på obestånd och gå i konkurs. Det innebär att man genom klassningen kan utröna om ett företag är välskött och har ordning på sina finanser. Företag med hög kreditklassning kan utöver förhöjd tillit ofta dra nytta av att erhålla krediter från andra företag, eftersom det kreditgivande företaget känner sig tryggt med den ekonomiska stabiliteten i bolaget.

Företaget har kreditklass 5 och en risk mindre än 0,01% att hamna på obestånd inom 12 månader.


Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se
Läs mer på Syna:s webbplats.