Kv. Folkparken

VästkustStugan byggherre Folkparken

Folkets park får nytt liv i och med byggnationen av 230 nya bostäder i varierande storlekar. Byggherre var VästkustStugan, entreprenör PEAB och arkitekt är Arkitektbolaget.

Bostadsområde med småstadskaraktär

Husen varierar i höjd och är placerade längs med parkens sluttning, de anpassar sig därmed till platsens topografi och landskap vilket ger området karaktär och dynamik. Den exteriöra pastelliga färgsättningen anknyter till 50-talet när folkparkerna hade sin blomstringstid.

Husens sadeltak bryter ner skalan och ger ett karaktäristiskt taklandskap, en siluett för området. Genomgående entréer gör de gröna gårdarna i olika nivåer lättillgängliga.

13 025 m² boyta i centrala Växjö

Lägenheterna har enkla och rationella planlösningar med långa siktlinjer genom rummen. En lång hjärtvägg med kök och förvaring bildar ryggrad. Höga fönster ger generöst med ljus och ger husen en mer vertikal och stadsmässig karaktär.

Ambitionen har varit att skapa moderna city-nära bostäder och samtidigt försöka återskapa dåtidens känsla av samlingsplats med association till glädje och äventyr.

nacka port västkuststugan

Projektutveckling

Har du mark du vill sälja eller är intresserad av en samarbetspartner till ditt nästa projekt?

Kontakta vår projektutvecklare Jonas Serrestam för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte.

Sälja mark?

Har du mark du vill sälja eller funderar på att bygga på? Vi är alltid intresserade av nya vackra tomter att bygga våra hus på.

Kontakta vår projektutvecklare Jonas Serrestam för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte.

sälja tomt mark VästkustStugan