Säljare

Bygga fritidshus i Stockholm Norr/Uppsala – Kontakta VästkustStugan.

VästkustStugan är en fritidshustillverkare och fritidshusleverantör som sedan 1932 och har levererat mer än 50.000 hus till nöjda kunder. Husen byggs i den lilla byn Mjöbäck på gränsen mellan Västergötland och Halland. Vi har en säljkår över hela Sverige och alla som jobbar hos oss delar passionen för nybyggda fritidshus och nöjda kunder.

Henrik Bergling  representerar VästkustStugan i Stockholm Norr/Uppsala.

Henrik Bergling

Tel: 0761-18 58 65
E-post: henrik.bergling@vastkuststugan.se