Säljare

Bygga fritidshus i Mjöbäck – Kontakta VästkustStugan Jan Persson

VästkustStugan är en fritidshustillverkare och fritidshusleverantör som sedan 1932 och har levererat mer än 50.000 hus till nöjda kunder. Husen byggs i den lilla byn Mjöbäck på gränsen mellan Västergötland och Halland. Vi har en säljkår över hela Sverige och alla som jobbar hos oss delar passionen för nybyggda fritidshus och nöjda kunder.

Jan Persson representerar VästkustStugan i Mjöbäck.

Vxl, Anna-Karin Sunnerdahl

Tel: 0325-186 00 (Vxl)
E-post: info@vastkuststugan.se

Säljare, Jan Persson

Tel: 0325-186 25
Mobil: 070-665 17 67
E-post: jan.persson@vastkuststugan.se