Energi och miljö

På VästkustStugan värnar vi om både miljön och om våra kunders plånbok. Genom klimatsmarta lösningar erbjuder vi både energi- och kostnadseffektiva lösningar.

Vi strävar alltid efter att välja leverantörer ur miljömässiga och ekologiska synvinklar. Produkterna är i största utsträckning baserade på miljöanpassade råvaror och återvinningsbara förpackningar.

Som fritidshusköpare är det viktigt att ni ställer höga krav på utformningen av husets klimatskal, det vill säga husets ytterväggar, golv och tak. Ett bra klimatskal gör att ni får låg driftskostnad och kan njuta av ett gott inneklimat med hög komfort.

Våra standardfritidshus enligt VästkustStugans gällande leveransbeskrivning uppfyller de höga krav som finns på ett fritidshus energihushållning i Sverige idag. Möjligheten att dessutom kunna påverka uppvärmningssystem gör att de flesta behoven uppfylls. det gör att ni kan bo i ert fritidshus året om.